Sabreren

Wat is het, en hoe werkt het

Sabreren is zonder meer een kunst te noemen en het moge duidelijk zijn dat het sabreren van een Champagne niet een activiteit is die zomaar door iedereen overal gedaan kan worden. De methode en de maatregelen die men moet nemen alvorens men een fles mag sabreren moeten eerst goed door een gecertificeerd Chevalier geïnstrueerd worden.

Een goede sabrage kenmerkt zich door een aantal zaken:
 Er wordt nauwelijks (het liefst geen) Champagne gemorst en de fles bevat een kaarsrechte snede. Indien u een sabrage ziet waarbij een grote hoeveelheid champagne uit de fles spuit ofwel dat de hals gesplinterd is kunt u ervan uitgaan dat niet aan alle randvoorwaarden voor een goede sabrage is voldaan dan wel dat de persoon in kwestie geen erkende sabreur is.


1 Een fles die gesabreerd gaat worden moet op koele temperatuur zijn. In een fles die goed op temperatuur is bevindt zich, afhankelijk van de grootte van de fles, ongeveer 6 Bar druk (Lees: 3x zo veel als in een auto band).

Als de fles te warm is (>8 graden) wordt de druk hoger en kan de fles exploderen bij het sabreren.
Als de fles te koud (< 4 graden) is kan de fles scherven en splinteren bij het sabreren.
Alleen op de juiste temperatuur (5-6 graden) zal bij het sabreren het gewenste resultaat verkregen worden.

2 Verwijder de folie (coiffe) rondom de kurk. Verwijder het folie (en eventuele lijmresten) tussen het tweede etiket en de kurkhals zodat het sabel geen obstructies heeft bij het sabreren.

3 Verwijder , vlak voordat u gaat sabreren, voorzichtig de muselet

4 Op de zwakste plek van de fles (in de hals) wordt er gesabreerd.

5 Neem de sabel in uw rechterhand (als u rechts bent) en de fles in uw linkerhand (of visa versa als u links bent). U houdt de fles vast door uw duim in de ziel van de fles te plaatsen en uw vingers onder de fles te houden. Zorg dat uw vingers nooit boven het etiket uitkomen! Houdt, met gestrekte arm, de fles voor u met de hals onder een hoek van ongeveer 30 graden schuin omhoog naar voren gericht.

6Let goed op dat er niemand in de “vuurlinie” staat of zou kunnen komen. Leg, terwijl u de fles in de juiste positie houdt (zie boven), de sabel in de hals van de fles en laat deze een aantal maal over de hals glijden om te controleren of er geen obstructies voor u of op de fles zijn. Waarschuw omstanders van uw voornemen om te sabreren.

7 Sabreer de fles met een gecontroleerde en vloeiende beweging. Indien men met teveel kracht sabreerd loopt men de kans de hele hals aan diggelen te slaan waarbij de inhoud van de fles echt niet meer geschikt is voor consumptie. De kurk zal bij een juiste sabrage van de fles schieten en  5-7 meter van de sabreur op de grond komen.

8Op de foto hiernaast is een kurk met hals restant te zien. Zoals u kunt zien is de snede perfect en is de fles niet gesplinterd.

Het ultieme bewijs van een professionele sabrage…